Log ind

indtast gyldigt brugernavn

p1

p2

p3

p4

p5

Persontælling og flow-control

Persontælling og flow control kan opnås med "smarte" overvågningskameraer, som kan tælle de personer, der passerer ind gennem en indgang eller forbi et område.

Persontælling til statistik

Persontælling bruges til finde ud af, hvor mange der har været i en butik eller et område. Et par eksempler på spørgsmål, som persontælling kan besvare er:

  • Har der været flere kunder i butikken i dag end i går?
  • Hvilken time på dagen har været den travleste?
  • Hvor mange flere kunde har der været i dag i forhold til samme dag i sidste uge/måned/år?
  • Hvor mange kunder har der været i afdeling A i forhold til afdeling B på samme tid?

Da man alene interesserer sig for, hvor mange der historisk har været, er det ofte nok at vide, hvor mange som er gået ind. Som oftest sammentælles værdierne pr. kvarter eller pr. time og lagres som grundlag for statistikker og sammenligning. Da persontælling oftest bruges til at sammenligne og se udviklingstendenser er kameraer med 95% nøjagtighed oftest tilstrækkelige.

Realtidstælling og flow-control

Hvis man gerne vil vide, hvor mange personer, der er i en butik eller område på et givent tidspunkt, må der tælles, hvor mange der går ind, og hvor mange der går ud og hele tiden holde de to tal op imod hinanden. Dette kan være ekstra kompliceret, hvis der er tale om områder, hvor der er flere ind- og udgange.

Realtidstælling kan anvendes alene til at give overblik over, hvor mange personer der er i et område, men det kan også anvendes til at sikre, at man ikke har flere personer end, hvad området er "godkendt" til. Dette kan opnås ved at kombinere realtidstællingen med skilte eller signaler ved indgangene, som kan bede folk om at vente med at gå ind, indtil at der er plads.

Fordi ind- og ud-tal hele tiden sammenlignes, er det påkrævet, at realtidstællingen er af meget høj tællepræcision, særligt hvis det skal bruges til at styre adgangen til et område. Hvis "ind" tæller 5% for meget i forhold til ud, og der har været 1000 personer gennem butikken i løbet at dagen, vil systemet sige, at der er 50 personer i den tomme butik. Det anbefales derfor, at man til disse løsninger anvender tælle-kameraer med en særdeles høj præcision - gerne 98% eller bedre. Det kan også være en god ide at supplere løsningen med mulighed for manuelt at korrigere tallene løbende. 

Cloud eller stand-alone

Bosch og Dahua har løsninger til persontælling og flow-control. Bosch løsninger kan køre som stand-alone for et enkelt kamera, men er mest oplagt at anvende med en Cloud-tælle-løsning.  Det betyder, at kameraerne og skærme hele tiden skal have en stabil internet forbindelse for at fungere. Dahua har standalone løsninger fra et til mange kameraer, der kan køre 100% stand-alone og stadig levere data til et centralt dashboard via Internet. 

Bosch Cloud SaaS-løsning med DC analytics

Bosch kameraer kan med standard firmware levere præcise data til cloud med minimale forsinkelser. I samarbejde med DC analytics har man lavet en 100% cloud SaaS løsning til både realtids og normal kundetælling. Den egner sig godt til kæder-løsninger da den kan installeres lokalt, men administreres og anvendes centralt såvel som lokalt. Læs mere om løsningerne her: https://www.dc-analytics.net/

p1

p2

p3

p4

p5