Branddetektering med Dahua termiske kameraer

Termiske kameraer kan måle overflade-temperaturer over større områder og alarmere, hvis der er tegn på, at en brand er ved at opstå. Det kan være hensigtsmæssigt bl.a. ved oplagring af materiale, som kan selvantænde eller i tilfælde af generel udendørs brandalarmering.

Dahua har flere serier af termiske kameraer fra Lite over Pro til Ultra. Videoen herunder viser, hvordan Dahua TPC-BF221-T i Lite-serien detekterer brand på afstande op til 20 m.

Et termisk kamera kan ikke erstatte et brandalarmeringssystem, men kan supplere med "early warning" eller detektere på udendørs områder, hvor almindelig brandalarmering kan have begrænsninger.