Seminar om Bosch video-analyse med Milestone d. 12. september 2017 i Brøndby

Seminar om Bosch video-analyse med Milestone d. 12. september 2017 i Brøndby

Nye løsninger bliver mulige med video-analyse i kameraet. Bosch er en af de stærkeste leverandører af kameraer med indbygget video-analyse, og Milestone er en af de stærkeste og mest fleksible VMS softwares. Med kombinationen af Bosch og Milestone er det muligt at lave smarte og fleksible løsninger.

Mulighederne med filtre og regler i Bosch kameraerne bliver gennemgået og forskellen på Essential Video Analytics og Intelligent Video Analytics bliver demonstreret. Med udgangspunkt i Bosch kameraerne gennemgår vi, hvordan alarmer fra intelligente kameraer modtages og håndteres i Milestone VMS softwaren. Derudover vil vi demonstrere konkrete eksempler på anvendelse af Bosch video-analyse i den virkelige verden.

Følgende konkrete anvendelsesmuligheder vil blive gennemgået:

  • Perimeter-sikring med video-kameraer
  • Sikring af sites og byggepladser 
  • Alarmering ved graffiti 
  • Kunde-analyse i detail

Læs mere om Intelligent Video Analytics her.

Arrangementet afholdes hos Milestone Systems på Banemarksvej 50C i Brøndby.  Seminaret starter kl. 12:30 og slutter kl. 16:00. Vi starter med at byde på en sandwich og sodavand indtil kl. 13:00, hvor det faglige indhold starter.

Tilmelding på mail@sveistrup.dk senest d. 8/9-2017.

  • Skrevet af Kristian Sveistrup
  • 2017-07-07